Dokumentacija

Dobrodošli u CDI dokumentacijski repozitorij - mjesto na kojem ćete pronaći besplatne vodiče i predloške izrađene od strane članova Centra.

Dokumentaciju možete besplatno preuzeti i koristiti za poboljšanje svakodnevnih procesa i primjenu na projektima. Vodiči i predlošci su izrađeni na temelju najboljih praksi i iskustva članova Centra.

EIR - Exchange Information Requirements

Zahtjevi naručitelja

Ovaj dokument sadrži zahtjeve naručitelja koji se odnose na primjenu BIM pristupa pri realizaciji projekta. U EIR-u (engl. Exchange Information Requirements) se navode uvjeti, podaci, standardi i postupci koje Izvršitelj treba zadovoljiti pri isporuci projekta.

Centar za digitalnu izgradnju Hrvatska donosi prvo izdanje predloška dokumenta s osnovnim uputama za popunjavanje. Dokument je namijenjen investitorima, ali i svim sudionicima građevinskih projekata koji žele primjeniti BIM procese.

BEP - BIM Execution Plan

BIM Plan Izvršenja

U ovom dokumentu opisane su radnje i procesi s kojima trebaju biti upoznati svi sudionici na projektu kako bi znali koje su njihove obaveze i prilike vezane za implementiranje BIM procesa. Kroz ovaj dokument su definirani: glavni ciljevi korištenja BIM tehnologije na projektu, kvaliteta modela svih disciplina, optimalni proces razmjene informacija i infrastruktura za optimalno odvijanje navedenih procesa. 

Dokument je namijenjen projektantima, izvođačima, investitorima i svim dugim sudionicima građevinskih projekata koji žele primjeniti BIM procese

BIM Assessment Form

Procjena BIM kompetencija

Procjena sposobnosti izvršitelja omogućuje Izvršitelju da pokaže vlastite sposobnosti i razumijevanje BIM procesa. Izvršitelj je dužan kao dio svoje ponude ispuniti dokument Procjena BIM kompetencija. Tvrdnje navedene u tablici potrebno je potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Responsibility Matrix

Matrica odgovornosti

Odgovornosti pojedinog Izvršitelja u odnosu na razvijenost elemenata u BIM modelu definiraju se u dokumentu Matrica odgovornosti. Odgovornost Glavnog izvršitelja je upravljati i dodatno razrađivati te predati konačnu Matricu odgovornosti koja obuhvaća sve discipline. 

TIDP - Task Information Delivery Plan

Plan aktivnosti isporuke informacija

TIDP predstavlja dokument koji sadrži datume isporuke nacrta, modela i specifikacija, njihova  imena/naslove, odgovorne osobe, razinu razvoja, procijenjeno trajanje izrade i ostale relevantne podatke za pojedinu struku. Dokument su dužni ispuniti svi Izvršitelji BIM projekta.

Federation Strategy

Plan organizacije BIM modela

Glavni izvršitelj dužan je izraditi plan organizacije BIM modela. Ovaj plan mora sadržavati strukturu modela, odnosno podjelu po logičnim cjelinama (strukama, dijelovima, odnosno mapama projekta). Popis svih modela navedenih potrebno je nevesti ispunjavajući ovaj dokument.

Naming convention

Konvencija imenovanja

Konvencija imenovanja u građevinskoj industriji predstavlja sustav kojim se standardiziraju
nazivi i oznake za dokumente građevinskih projekata. CDI ovim dokumentom nudi primjer konvencije imenovanja temeljen na internacionalnim standardima i najboljim praksama iz Hrvatske.

2022 © CDI. Sva prava pridržana